advokatbg.net
Разделяне на имуществото при развод
Прекратяването на брака като правило води до това, че съпрузите следва да разделят придобитото по време на брачната връзка имущество, но за съжаление далеч не всички двойки в развод могат да го нап…