advokatbg.net
Парадоксите на българското законодателство по отношение на оръжието
Скоро, влизайки за не знам кой си път в сградата на един български районен съд в качеството ми на адвокат и пускайки чантата си на скенера се замислих всъщност кои са законовите разпоредби, които м…