advokatbg.net
Защита на ответника по дело за издръжка на пълнолетно дете
Българският Семеен кодекс установява задължението родителите да предоставят издръжка на своите деца, като от практическа гледна точка тя се дели на издръжка на непълнолетните деца и издръжка на пъл…