advokatbg.net
ОТКАЗ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО
Една от често срещаните дейности с които се ангажират адвокатите е публикуването на годишните финансови отчети /ГФО/ на фирмите в Търговския регистър. Спецификата на тази дейност -скучно, еднообраз…