advokatbg.net
Свидетелят има право на адвокат при очна ставка
В четирите алинеи на чл. 143 от НПК е уреден способът за събиране на гласни доказателства познат като очна ставка. Основания за провеждането и по преценка на разследващият орган са наличието на същ…