advokatbg.net
Обжалване на наказателно постановление
Въпреки, че страната ни претендира, че е правова все още значителна част от гражданите не се възползват от адвокатските услуги, когато им се налага да прибягват до обжалване на наказателни постанов…