advokatbg.net
Адвокатска помощ при обжалване на наказателни постановления
През последните години в българските закони се наблюдава плавна, но постоянна тенденция за увеличаване на размера на административно-наказателната отговорност за извършени административни нарушения…