advokatbg.net
Обжалване на електронен фиш
По един или друг повод всеки адвокат развиващ приоритетно дейност в областта на административното-наказателните спорове се сблъсква с необходимостта от обжалване на издаден срещу клиента му електро…