advokatbg.net
Да обжалваме ли актовете и наказателните постановления на Инспекцията по труда?
Предвид незавидното положение на икономиката ни не е чудно, че редица държавни органи, на които са възложени контролни функции, всячески се стараят под предлог, че налагат ред да накажат неизряднит…