advokatbg.net
Чл. 23 и чл. 26 от Наредбата за дейността на заложните къщи
В чл. 26 от Наредбата за дейността на заложните къщи /НДЗК/ е регламентиран реда, по който могат да бъдат продавани заложените вещи, които имат пазарна стойност над 5000 лева. Докато например чл. 2…