advokatbg.net
ДЕЛО ЗА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА
В съвременната българска реалност дело за родителски права се води най-често при прекратяване на изключително модерното напоследък фактическо съпружеско съжителство между родителите. И докато при д…