advokatbg.net
ТАРИФА
Адвокат Лазар Белев предоставя правна помощ в съответствие с приетата от Висшия адвокатски съвет НАРЕДБА № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Въпреки, че преи…