advokatbg.net
Ролята на адвоката при развод
Решението да се прекрати брак посредством развод е едно от най-сложните, пред които се изправя една семейна двойка особено, ако прекратяването на брака е свързано с въпроси касаещи разделяне на иму…