advokatbg.net
Изпълнително производство
Всеки практикуващ адвокат знае, че това, че дадено дело е спечелено в съда съвсем не означава, че това е края на производството. Освен да бъде постановено едно съдебно решение то трябва да бъде и …