advokatbg.net
Помощ от адвокат по франчайзинг въпроси
Франчайзингът в България е все още явление, което е ново и непознато. И като всяко ново и различно от традиционното към него е нормално да се подхожда с подозрение и недоверие. Въпреки това дори в …