advokatbg.net
Юрисконсулт или адвокат?
Производството на юристи от българските университети чувствително надвишава нуждите на пазара. По тази причина именно в близко бъдеще за тези млади специалисти ще има чувствително по-големи проблем…