advokatbg.net
Обжалване на наказателно постановление без адвокат?
Написването на днешната статия е инспирирано от един често задаван в интернет въпрос , а именно от къде да намеря образец на жалба за оспорване на издадено наказателно постановление. Естествено все…