advokatbg.net
Защита на длъжника наследил задължения
Както се знае от правната теория наследството представлява съвкупност от права и задължения на наследодателя. И както позитивите от наследството наследникът може да наследи и неговите негативи. В п…