adra.fi
STM:n tuki Elämänkeittiö-hankkeelle
STM:n tuki Elämänkeittiö-hankkeelle ADRA Finland sai sosiaali- ja terveysministeriön 75 000 euron avustuksen valtakunnalliselle Elämänkeittiö-nimiselle hankkeelleen vuodelle 2018. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja laajentaa edelleen säätiön ruoka-apu toimintaa, luoda sen yhteyteen lisää asiakaskunnan voimaannuttamiseen tähtääviä liitännäistoimia ja yhtenäistää ruoka-avun toimintamallit eri puolilla maata. ADRA Finland oli yksi kolmesta sosiaali-ja terveysministeriön tätä tukimuotoa saaneista järjestöistä. Muut tuen saajat olivat Samaria