adlibitumpiano.ro
Regulament
Prezentul regulament reprezintă stabilirea condițiilor de desfășurare a lecțiilor de muzică pe care Prestatorul se obligă să le furnizeze Beneficiarului. Toate activitățile educaționale se vor desf…