addvise.net
De kiezels bij organisatieverandering
Vaak wordt door bedrijven bij organisatieverandering gezocht naar grote kostenposten waarop ze snel kunnen besparen. Dit leidt vaak niet tot gewenste resultaat. Het leidt tijdelijk tot een kostenve…