adambytof.pl
Czy to jawa czy sen?
Od czasu do czasu, na prowadzonych przez mnie od wielu lat warsztatach, poświęconych świadomemu śnieniu, pojawia się szczególne pytanie. Czy doświadczenie pobytu poza ciałem (OBE – out of the body experience) jest formą świadomego snu (LD – lucid dream), czy też jest to „realne” zjawisko? Odpowiedź nie jest łatwa, ale samo zagadnienie jest