adaletzemini.org
9 Ağustos 2019 – Güvenli geri dönüş kalıcı barışla mümkündür | Adalet Zemini
Hepimiz Göçmeniz - Irkçılığa Hayır kampanyası tarafından, Suriyeli göçmenlerin "güvenli bölge"ye yerleştirilmesi konusu ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının tam metni