adaletzemini.org
7 Kasım 2019 – Tedirginlik Çağının Krizlerine Karşı Çıkış Yolu: "Yerel Kimliğin Korunduğu Bir Evrensellik" – Emine Uçak | Adalet Zemini
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Evren Balta ile, yaşamakta olduğumuz küresel dönüşümün kültürel, siyasal ve iktisadi boyutlarını tartıştığı Tedirginlik Çağı kitabını konuş