adaletzemini.org
26 Aralık 2019 – Adalet Zemini Basın Açıklaması: Hak, adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesini destekliyoruz | Adalet Zemini
Kutuplaştırma siyaseti bütün dünyada ve Türkiye'de otoriterliği güçlendirmekte, demokrasinin alanını daraltmaktadır. Hâkim sınıflar ve ideolojiler tarafından dar cemaatlere, gruplara, partilere