adaletzemini.org
19 Ocak 2018 – Adalet Zemini Basın Açıklaması: Afrin'e Askeri Harekât Zorunlu Değildir | Adalet Zemini
Afrin'e Askeri Harekât Zorunlu Değildir Hükümet yetkilileri tarafından Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin'e bir askeri harekât yapılacağı vurgulanıyor. Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç çatışmalar, göç ve sefalet halen devam ederken ve bu duruma herhangi bir çözüm bulunamamışken; yeni bir müdahale, yeni ölümler ve kitlesel göç dalgası anlamına gelir. Böyle bir müdahale, Suriye krizinin çözümüne giden yolu uzatır, Türkiye'yi uluslararası alanda sıkıntıya sokar, toplumsal barışın korunmasını zorlaştırır. Her hâlükârda sorunların müzakereyle ve diyalogla çözümü için bir yol aranmalıdır. Yapılması gereken, çatışmacı değil, barışçı bir siyaset geliştirmektir. Var olan bazı sorunların çözümü için müzakere ve diyalog denenmesi gereken bir seçenektir. Aksi takdirde, savaşa, yıkıma, geri dönülmesi belki de olanaksız bir serüvene sürüklenebiliriz. ABD ve diğer bütün emperyalist güçler Ortadoğu'yu silah deposu haline getirip oyun kurarak kitleleri çatıştırma politikaları izlemektedir.