adaletzemini.org
11 Şubat 2018 – İslami STK'ların Dönüşümü | Adalet Zemini
Emine Uçak İlke İlim Kültür Derneği'nin Kurumsal Yönetim Akademisi Araştırma Raporları'nın ilki olan İslami STK'ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi araştırması yayınlandı. Araştırmayı yapan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfi Sunar toplumsal dönüşümün STK'lardaki değişimin itici gücü olduğunu belirterek, "Son on seneyi Türkiye'de siyasete çok ciddi müdahalelerin olduğu bir dönem olarak görüyorum. Siyasete dışarıdan müdahaleler azaldıkça sivil alanın da kendi işleyişini daha bağımsızlaştıracağını düşünüyorum." diyor. Lütfi Sunar'la araştırma sonuçlarını konuştuğumuz dosyamızın ikinci bölümünde ise; Başkent Kadın Platformu'ndan ilahiyatçı yazar Hidayet Tuksal ile Hamilik Okulu Vakfı'ndan Süleyman Özdil'in İslami STK'ların süreçleriyle ilgili gözlem ve değerlendirmeleri yer alacak. Araştırma nasıl gerçekleşti? Genel itibariyle İslami STK'ların dönüşümüyle ilgili ortaya çıkan ön önemli tespit nedir? Araştırma, önde gelen 31 İslami STK'dan 40