adalarhaber.com
İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin Sivriada'nın Yapılaşmasına "DUR" Kararı - Adalar Haber
Sivriada’nın yapılaşmaya açan imar planlarına İstanbul 2. İdare Mahkemesi “DUR” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sivriada için 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına 2017 yılında onay vermişti. Bu onayın iptali için TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Planlamacıları Odası dava açmıştı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi iptal başvurusunu haklı bularak, karara bağladı. Daha önce Anayasa Mahkemesi’nin, Sivriada …