activezenica.com
Svjetski dan socijalne pravde - RADIO ACTIVE
Da li u Bosni i Hercegovini postoji socijalna PRAVDA? Da li su NAŠA prava sva ispoštovana? Socijalna pravda moguća je jedino u društvima u kojima se poštuju sva ljudska prava i temeljne slobode, naglasila je Opća skupština UN-a u rezoluciji kojom je 2007. utemeljila Svjetski dan socijalne pravde. Obilježava se 20. februara svake godine, s ciljem davanja podrškeRead More