activezenica.com
O najmlađim velikim ljudima - RADIO ACTIVE
Imam 30 godina. Radim u nevladinoj organizaciji u podrumu. Kupim vodu u kante kad pada kiša. Nemam imovinu (ni pokretnu ni nepokretnu). Sudeći po trenutnoj situaciji, to se neće promjeniti vrlo moguće – nikad. Nisam kreditno spodobna. Radim u oblasti zaštite dječijih prava. Više od 5 godina. Radim sa najmlađim, ali najvećim borcima za ljudskaRead More