activezenica.com
Greta Garbo - najveća glumica sa početka 20. stoljeća - RADIO ACTIVE
“Life would be so wonderful if we only knew what to do with it.” – Greta Garbo Američka glumica švedskog porijekla i jedna od najvećih i najljepših glumica sa početka 20. stoljeća, Greta Garbo, rođena je 18. septembra 1905. godine u Stockholmu, Švedska. Još kao dijete je sanjala da će jednog dana postati glumica. BudućiRead More