activezenica.com
Ernest Hemingway – jedan od najboljih američkih pisaca 20.st. - RADIO ACTIVE
„Svi mi smo samo učenici u zanatu u kome niko nije postao učitelj.“- Ernest Hemingway Američki novinar i jedan od najboljih američkih pisaca 20.st., Ernest Hemingway, rođen je 21. jula 1899. godine u Ilinoisu. Karijeru je započeo sa 17 godina radeći kao novinar za jedan list gdje spoznaje spisateljski talent, pa mu tako pisanje postajeRead More