activezenica.com
Desanka Maksimović - pjesnikinja, pripovijedač, pisac za djecu i romansijer - RADIO ACTIVE
“O tebi neću govoriti ljudima. Neću im reći da li si mi samo poznanik bio, ili prijatelj drag; ni kakav je, ni da li je u našim snovima i žudima dana ovih ostao trag.” – “Naša tajna”; Desanka Maksimović Pjesnikinja, pripovijedač, pisac za djecu i romansijer, Desanka Maksimović, rođena je 16. maja 1898. godine uRead More