active-hr.se
Gör dig av med "problemet"
Gör dig av med ”problemet”! Varför väljer man som chef att behålla en medarbetare som inte presterar, har beteenden som inte är önskvärda och som suger energi från kollegor såväl från chefen? Jag har i min roll som HR-partner ofta fått många olika förklaringar av ansvariga chefer som ibland sträcker sig flera år tillbaka i tiden. Flera