achengula.com
Pháp phá vỡ âm mưu khủng bố tại Paris
Một người bị cáo buộc âm mưu tấn công một nhà thờ ở Pháp vừa bị bắt, chỉ ba tháng sau khi xảy ra các cuộc tấn công của thành phần khủng bố quá… source…