ac-23.com
в. “Известия”
Брой 3-12 от 15 януари 1938 г.