ac-23.com
История
1913 г. – Създава се спортен клуб „Клуб Футбол“, с председател покойния Иван Матинчев, с игрище днешното място на Ректората. 1915 г. – Зл. Жечев, Чоки Момчилов, братя Съмарджиеви, …