abusalma.net
KISAH SYAIKH IBNU BAZ DENGAN SEORANG PELAJAR YAMAN
Muhammad Syabibah menuturkan : Seorang pelajar asal Provinsi al-Juf, Yaman, yang bernama ‘Ali pindah ke Kerajaan Arab Saudi untuk menuntut ilmu. Suatu hari, al-Akh Ali ini bercerita kepadaku : Saya…
Abu Salma al-Atsari