abusalma.net
BAHASA ARAB ADALAH KEKUATAN KAUM MUSLIMIN
Saudaraku, sesungguhnya… â–«Kelemahan kaum muslimin adalah disebabkan oleh lemahnya mereka di dalam berpegang dengan agama (at-Tamassuk bid dîn) â–«Kelemahan mereka di dalam berpegang dengan agam…
Abu Salma al-Atsari