abusalma.net
SYAIKH FALÂH MANDAKÂR : KAMI BUKAN HALABÎYÎN
Syaikh Falâh Ismâ’îl Mandakâr adalah salah satu ulama ahlus sunnah rujukan di Kuwait. Beliau adalah salah satu murid dari para ulama senior semisal Ibn Bâz, al-Albânî, Ibn ‘Utsaimîn, al-‘Abbâd, al-…
Abu Salma al-Atsari