abrahampince.com
http://www.niewinnepodroze.pl/abraham-doxa-furmint-2016-udane-zakonczenie-roku-furminta/
Ábrahám Doxa Furmint 2016 – udane zakończenie Roku Furminta. Grudzień 31, 2017 Michał KissDegustacje Powoli chyli się ku końcowi rok 2017, już dziś w nocy powitamy kolejny – 2018. Dla mnie ze wszech miar był to rok, sukcesów – m.in. dzię...