aandreu.com
Visita al Port – Harbor’s visit
Visita al Port de València durant l’eixida fotogràfica de Scott Kelby organitzada per Revelarte – Harbor’s visit while the Scott Kelby photo walk organised by Revelarte – Vi…