aandreu.com
Una pano i un hdr de Palma – Palma’s pano & hdr
(Mallorca – Illes Balears / Balearic Islands) (Clica en les imatges per a fer-les més grans – Click on the images to see a larger version) Continue el meu recorregut per Palma i com no …