aandreu.com
Mirada animal
(Clica en les imatges per a fer-les més grans – Click on the images to see a larger version) Barba blanca Mirada trista Pintura de guerra