aandreu.com
Mallorca dansa
(Illes Balears – Balearic Islands) (Clica en les imatges per a fer-les més grans – Click on the images to see a larger version) El meu últim viatge ha estat a Mallorca. Tenia gan…