aandreu.com
Línies
Les línies rectes continuen com a dominant com en aquesta masia amb el seu camp a punt.