aandreu.com
DdSaA – FSwL 12: Jaunpass o el conte de Heidi
El Jaunpass, un pas de muntanya meravellós que ens va recordar molt la sèrie de Heidi. The Jaunpass, a wonderful mountain pass that remembered to us the series of Heidi. El Jaunpass, un maravilloso…