a-swedefishing.com
Sänkt moms för Naturguider
Läste för någon dag sedan att det ligger på förslag i regeringen om att sänka momsen för naturguider. Det är ju väldigt bra, men är det verkligen momsen som är problemet för en småföretagare?! Jag …