a-swedefishing.com
Rädda bygden – Riv ut den småskaliga vattenkraften
Jag trodde att man inom Centern värnar miljö och landsbygd… Jag får nog tänka om! Så här skriver Centern i Dala Demokraten: ”Kraftverk och dammar som funnits i många hundra år är…