blog.freeunibg.eu
Купѝх бетон, купѝх Бентли, давам 600 лв. заплата… Къде са ми туристите? Къде са ми работниците…
Честно да си кажа, нищо не разбирам.Ние го циментирахме околовръст.От Юга до Севера, от Севера до Юга.Застроихме го с лъскави хотели, спечелихме стотици европроекти и си построихме къщи за гости, в които си гостуваме самите ние. Е, и тия, дето ни отпуснаха средствата по европроектите срещу приличен процент за тях.Оградихме плажовете, изравнихме дюните, изкоренихме някакви […]